Afdrukken

Beste leden,

Afgelopen woensdag is duidelijk geworden dat er verdere versoepelingen t.a.v. corona mogelijk zijn. Donderdag 25 juni heeft het bestuur hierover vergaderd. In dit bericht nemen we jullie mee in onze besluiten. Daarnaast roepen we op om de nieuwe protocollen goed te lezen. We vragen jullie om je te houden aan de regels van het RIVM. Alleen samen krijgen we corona eronder! In onze vergadering hebben we de volgende prioriteit gesteld: allereerst veiligheid voor onze vrijwilligers (trainers, leiders, bardienstmedewerker enz), vervolgens de veiligheid van onze leden en tot slot de veiligheid voor onze bezoekers. Zonder vrijwilligers bestaat onze club niet, zij zijn immers onbetaalbaar!

We hebben over vijf zaken besluiten genomen, te weten:

  1. Weer de mogelijkheid bieden om te kunnen douchen

Per 4 juli is het weer mogelijk om te douchen bij SV Odijk. De kleedkamers worden hiervoor duidelijk ingericht zodat helder is hoeveel personen van een kleedkamer gebruik kunnen maken. Het jeugdbestuur heeft besloten dat de jeugd GEEN gebruik maakt van de kleedkamers tot aan de zomerstop voor hen.

  1. Senioren hebben tijdens het voetballen geen 1,5 meter beperking

Vanaf 1 juli kunnen senioren ook weer duels uitvechten en wedstrijden spelen. De beperking voor 1,5 meter afstand wordt dan opgeheven tijdens het spelen. Echter: is de training of de wedstrijd afgelopen, dan geldt direct weer de 1,5 meter afstand. De protocollen zijn hierop aangepast.

  1. Spelen van oefenwedstrijden – met regels!

We bieden alle teams de ruimte om op zaterdag 4 juli en 11 juli oefenwedstrijden te spelen. We maken hiervoor het kunstgrasveld vrij. Tegelijkertijd houden we vast aan de tijden voor de extra trainingen van de teams. Is er een oefenwedstrijd gepland, dan wijkt het team dat op dat tijdstip traint uit naar veld 2. Train echter niet op de plaatsen voor de doelen. Onder welke voorwaarden kun je een oefenwedstrijd spelen?

  1. De bar gaat ook weer open en wel op zaterdag 4 juli!

We mogen de bar weer openen vanaf 1 juli. Omdat we gehouden zijn aan diverse regels, hebben we volgende week nog nodig voor de eisen die aan de bar gesteld worden. We openen de bar weer aanstaande zaterdag, 4 juli om 09.00 uur. Houdt daarmee rekening met het volgende:

We vragen jullie om begrip voor deze oplossing, maar nodigen jullie ook uit gepast weer iets te komen drinken bij ons!

  1. Ouders en supporters mogen vanaf 4 juli weer op het terrein

Officieel mogen ouders en supporters vanaf 1 juli weer op het terrein. Omdat wij ook hiervoor komende week nog nodig hebben om de routing op het terrein en in de bar goed zichtbaar te maken, verwachten wij alles voor 4 juli gereed te hebben. We zullen zodanig zichtbare plekken maken rond het kunstgrasveld, dat duidelijk afstand gehouden kan worden. Ook hiervoor vragen we jullie het protocol van tevoren goed door te nemen.

Lees hier het verdere corona protocol voor (klik op een onderwerp om het protocol te ontvouwen):

- Ouders/bezoekers
- Trainers
- Spelers
- Bezoekerszoekers

Nogmaals, we zijn blij met de versoepelingen, maar hebben meer dan ooit jullie steun en support nodig. Dat begint bij het opvolgen van de regels die we, juist ook voor jullie, hebben opgesteld.

Met sportieve groet,

Het bestuur