SV Odijk

SV Odijk is een voetbalvereniging –primair gericht op veldvoetbal- van, voor en door leden.

Activiteiten van de vereniging zijn gericht op het (door-)ontwikkelen van voetbalprestaties in combinatie met spelplezier; vertaald in de ambitie om met de diverse teams op een bepaald niveau te kunnen spelen. 

 

SV Odijk voetbal beleidsplan 2015 - 2018

SV Odijk biedt haar leden de voetbalsport aan in een door de vereniging op- en vastgesteld technisch beleidsplan. Het voetbaltechnisch beleidsplan beschrijft de ontwikkeling van alle spelers binnen de vereniging. Het plan dient om de verenigingsambitie te realiseren:

SV Odijk kent selectie- en niet-selectieteams.

SV Odijk ontwikkelt de talenten van alle spelers en speelsters en houdt rekening met het spelplezier en –niveau van de individuele speler/speelster. 


Selectie-teams

Per leeftijdscategorie (JO19, JO17, JO15, JO13, JO11) is er 1 selectieteam. Training en begeleiding vindt plaats volgens het vastgestelde voetbaltechnisch beleidsplan. De vereniging stelt gekwalificeerde trainers aan of biedt waar nodig de benodigde curcus(sen) die uitvoering geeft aan het beleidsplan. De vereniging stelt daarnaast ook de benodigde leiders hiervoor aan.  Deze kwalificaties zijn in het voetbaltechnisch beleidsplan nader omschreven. Het doel is dat talenten doorstromen in de eerste elftallen van de SV Odijk.


Niet-selectieteams

SV Odijk heeft oog voor de spelers en speelsters die het te onderscheiden niveau van de selectieteams nog niet halen en anticipeert hierop door het bieden van begeleiding in de vorm van ervaren trainers. Training en begeleiding vindt plaats volgens het voetbaltechnisch beleidsplan.

 

Maatschappelijk draagvlak

Het bedrijven van de voetbalsport staat op nummer één. Naast het voetbal heeft SV Odijk ook een maatschappelijk draagvlak. Dit is nauw verbonden met de normen en waarden die de vereniging hanteert. Deze draagvlak verdient aandacht binnen de vereniging als geheel en van het bestuur in het bijzonder, zodat maatschappelijke en verenigingsdoelen elkaar versterken.
Sportiviteit en respect zijn waarden die SV Odijk uitdraagt. De leden worden betrokken bij de vereniging om ambities en doelstellingen te kunnen realiseren. De vereniging doet een beroep op haar leden om als vrijwilliger bij te dragen in zaken die direct met voetbal te maken hebben, maar ook in zaken die daar omheen geregeld moeten worden.
SV Odijk biedt haar leden een tweede ‘Huiskamer’ met een veilig sportklimaat, waarbinnen ook sociale evenementen worden georganiseerd. Het is ‘gewoon’ binnen SV Odijk dat de leden aangesproken kunnen worden op het leveren van een bijdrage in dit kader.


Accommodatie

SV Odijk Voetbal heeft haar eigen accommodatie in eigen beheer. SV Odijk onderzoekt wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het initiëren, opzetten, exploiteren en accommoderen van een multifunctioneel sport/leefbaarheidscentrum aan de Singel in Odijk. SV Odijk Voetbal is zeer nauw verbonden met Odijk, waardoor de mogelijkheid wordt geboden de accommodatie aan andere sportverenigingen en maatschappelijke instellingen beschikbaar te stellen.