Als er in een team of bij een individuele speler iets speelt, zullen trainer en teamleider in eerste instantie proberen dit op te lossen. Lukt dit niet, of gaat het om iets ernstigs, of ligt het te gevoelig, dan kan iedereen die er bij betrokken is een melding doen bij het bestuur. Denk aan zaken als pesten, verbaal geweld, intimidatie, discriminatie en ander gedrag dat we bij SV Odijk niet willen zien.

Contact opnemen met het bestuur over Gedrag Veldvoetbal

Een melding kan gedaan worden bij elk bestuurslid van SV Odijk of de vertrouwenspersoon van SV Odijk. Dit kan ook anoniem gemeld worden. http://www.svodijk.nl/club/bestuur-beleid/bestuur.